RU

EN

PRANEŠIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis, kurio:
1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
1.2.  buveinė – Ateities g. 8, Pakertų k., 56262 Kaišiadorių r. sav;
1.3.  kodas – 190506016;
1.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurio:
2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
2.2.  buveinė – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav;
2.3.  kodas – 190503244;
2.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, kurios;
3.1.  teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3.2. buveinė – Vytauto 44A, Žiežmariai, 56237 Kaišiadorių r. sav;
3.3. kodas – 190503059;
3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavimo būdas – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ reorganizuojami prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu.

5. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veikiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, be ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Su „Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašu“ galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 dienos (Reorganizavimo sąlygų aprašas) arba adresu Vytauto 44A, Žiežmariai, 56237 Kaišiadorių r. sav., sekretorės – registrų tvarkytojos kabinete.

7. Su Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras‘ nuostatų projektu galite susipažinti nuo 2019 m. kovo 12 d. (Vaikystės Dvaro nuostatai)

8. Su Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (Ataskaitos 2018 m.; Ataskaitos 2017 m.; Ataskaitos 2016 m.; ).

9. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ vadovo praėjusių trejų metų metinės veiklos ataskaitomis galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (2018-2019 metinė ataskaita; 2016-2017 metinė ataskaita; 2014-2015 metinė ataskaita; ).