RU

EN

Parama

1,2 % PARAMA

PRAŠOME SKIRTI DALĮ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLAI – DARŽELIUI “VAIKYSTĖS DVARAS” (kodas: 190503059)

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skiriantiems pajamų mokesčio dalį Žiežmarių mokyklai-darželiui “Vaikystės dvaras”.

Siekiant teikti kokybišką, vaikų poreikius ir tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius atitinkantį ugdymą, Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ turi nuolat keistis, augti ir modernėti. Jūsų dėka galime keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką. Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais paskirtumėte mūsų įstaigai 1.2 % savo pajamų mokesčio.

Kaip ir kiekvienais metais, Jūsų skirtos paramos lėšos bus naudojamos tam tikrai veiklos sričiai gerinti TIK JUMS PRITARUS.

Iš anksto dėkojame už Jūsų nuoširdų norą padėti kurti jaukesnę ir saugesnę mokymosi ir ugdymosi aplinką mūsų vaikams.

 

KAIP SKIRSIME PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI NUO 2020 M.?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

Gyventojų kasmet pajamų mokesčiu skiriamos pajamų mokesčio dalys pasikeitė sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas, dirbančių asmenų darbo užmokestis „ant popieriaus“ padidintas 1,289 karto.

INSTRUKCIJA “KAIP SKIRTI GPM DALĮ PARAMAI?”:

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9625568/vmi-200417-gpm-instrukcija-spalv.pdf/3f7f3cb6-4d4f-4d08-a135-a2c5c5680c4b

Vieno deklaravimo metu 1.2 proc. parama gali būti skiriama konkrečiai organizacijai – KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS “VAIKYSTĖS DVARAS” – iš karto penkeriems metams. Pavyzdžiui, siekiant paskirti, 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. GPM dalį, pakaks pateikti vienerių – 2020 m. – metų prašymą, E5 laukelyje įrašius 2024 m.

Gyventojams, kurie anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodė norintys pajamų mokesčio dalį skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam laikotarpiui, pateiktų prašymų tikslinti nereikės. Skirtos pajamų mokesčio dalys bus perskaičiuotos, tad 2020 m. ir vėlesniais metais pasirinktoms organizacijoms bus pervedama tokia pat pajamų mokesčio dalis nuo asmens sumokėtų mokesčių.

1,2 procentai nuo Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų! Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus Jūsų pinigai ir kartu prisidėti prie KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO “VAIKYSTĖS DVARAS” ugdymo sąlygų gerinimo.

Iki 2022 m. prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 190503059.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo tvarka  pateikta: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai