RU

EN

Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-k-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“

Projekto partneriai:
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla – darželis „Vaikystės Dvaras“
Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
Kaišiadorių r. Gudienos mokykla – darželis „Rugelis“
Kaišiadorių lopšelis – darželis „Spindulys“
Pakertų lopšelis – darželis
Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis – darželis „Žaliasis Klevelis“ 

Informuojame, kad projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“ turi naują partnerį – Visagino vaikų lopšelis – darželis „Auksinis raktelis“ tapo besitobulinančia įstaiga. Dėl struktūrinių pokyčių buvęs partneris Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis prijungtas prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos darželio „Vaikystės dvaras“.

Sukurti inovatyvų virtualaus ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo modelį, kuris pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę Kaišiadorių r. Šis modelis bus paremtas švietimo filosofija STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kuri skatina mokymo procesą organizuoti taip, kad būrų panašus į realų gyvenimą ir orientuotis į šiuo metu paklausiausias sferas – Mokslą, Technologijas, Inžineriją ir Matematiką. Kuriamas inovatyvus Modelis padarys ugdymo procesą inovatyvesnį, labiau diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Sukurto Modelio įgyvendinimui bus pasitelktos modernios informacinės technologijos, kuris bus pasitelktos modernios informacinės technologijos, kurios bus sujungtos į bendrą tarpmokyklinį tinklą. Manoma, kad šis Modelis galėtų tapti paskata ir kitoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms jungtis tarpusavyje išmaniųjų technologijų pagalba ir kurti virtualią ugdymo terpę kartu. Planuojami užsiėmimai, renginiai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančio visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek vaikus, tiek pedagogus.

 

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklos dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo 1–4 kl. ir 5–8 kl. bendrojo ugdymo programas. Mokykloms pagal jų klasių komplektų skaičių yra suformuoti trijų dydžių mokymo priemonių ir įrangos komplektai.
  • Gamtos ir technologinių dalykų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kaišiadorių r. mokyklų, dalyvavusių projekte, sąrašas:

  1. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“;
  2. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“;
  3. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija;
  4. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla;
  5. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla;
  6. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija;
  7. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija;

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.