RU

EN

Administracija

Tel.: Nr. +370 346 20495   +370 687 95953

El. paštas: direktore@vaikystesdvaras.lt

Tel.: Nr. +370 346 58010

El.paštas – ugdymas@vaikystesdvaras.lt

Išsilavinimas:

Marijampolės kolegija 1999 – 2003 Aukštesniojo mokslo diplomas. Pradinės mokyklos ir užsienio kalbos (anglų) mokytojo pradinėse klasėse kvalifikacija.
VPU Pedagogikos ir psichologijos fakultetas 2004 – 2006 Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

 

Pedagoginė kvalifikacija, vadybos kategorija:
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III vadybinė kategorija nuo 2015-12-23
Vadovavimo patirtis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2010-11-02.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – pradinių klasių anglų kalbos vyr. mokytoja nuo 2011-11-22

 

Darbo patirtis:

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos
2003-09-01 – 2010-08-31 Paparčių pagrindinė mokykla Ankstyvojo anglų k. mokytoja
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija Ankstyvojo anglų k. mokytoja
2006-09-04 – 2019-08-31 Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ Ankstyvojo anglų k. mokytoja
2010-11-02 – 2016-01-31 Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-02-01 – 2019-08-31 Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ Direktorė
2018-12-17 – iki šiol Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras” Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Veiklos sritys:
ugdomojo proceso ir neformaliojo ugdymo organizavimas;
mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas;
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas;
mokykos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas;
mokyklos specialist (psichologo, logopedo) veiklos ir mokytojo padėjėjų darbo koordinavimas;
mokytojų atestacijos koordinavimas.

Tel.: Nr. +370 346 58010

El.paštas – ukis@vaikystesdvaras.lt

Išsilavinimas: 

2006-2008 Pramonės inžinerijos magistras

Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakultetas grafinių komunikacijų inžinerijos ir vadybos studijų programa.

2001-2006 Pramonės inžinerijos bakalauras

Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakultetas žiniasklaidos inžinerijos studijų (specializacija – reklamos technologija ir marketingas) programa

1995-1998 Finansininko (buhalterio) – ekonomisto kvalifikacija

Kauno aukštesnioji ž. ū. mokykla, buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos specialybės kursas (baigiau su pagyrimu).

 

Darbo patirtis:

 

2017 m. – dabar

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“

2013 m.  – 2017 m. Sandėlininkė

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras”

 

Veiklos sritys:
Mokyklos materialinės bazės priežiūra.
Viešųjų pirkimų vykdymas ir organizavimas
Inventorizacijos vykdymas ir inventoriaus apskaitos tvarkymas
Mokyklos remonto ir priežiūros vykdymas.
Mokyklos transporto priemonių priežiūra.
Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir priežiūra.
Higienos normų kontrolės vykdymas.
Mokytojų sveikatos pasų priežiūra
Darbo saugos instruktavimo organizavimas.

+370 346 58010

info@vaikystesdvaras.lt

Išsilavinimas:
Aukštasis neuniversitetinis (Profesinio bakalauro diplomas);
Mokymo įstaiga: Kauno kolegija;
Vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.

Veiklos sritys:
tinkamai organizuoti ir atlikti įstaigos dokumentų rengimą, gautų dokumentų registro, duomenų bazių tvarkymą;
užtikrinti saugomų dokumentų priežiūrą, jų apskaitą, užtikrinti tinkamą dokumentų apsaugą;
savalaikis ir kvalifikuotas bylų paruošimas tolesniam ilgalaikiam saugojimui ir kt.

Gintarė Stravinskienė administratorius

El.paštas: gintare.stravinskiene@vaikystesdvaras.lt

Išsilavinimas:

2000 m. Elektrėnų energetikų mokykla – sekretorė
2003 m. Kauno kolegija – buhalterinė apskaita/buhalteris
2004 m. Kauno kolegija  vadybos ir verslo administravimas / buhalteris.

Veiklos sritys:

Apskaitos dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos centralizuotai buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti rengimas;
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir paslaugų gavėjo lankomumo žiniaraščių pildymas;
Informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas teikimas centralizuotos apskaitos įstaigai;
Centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku ir kt.

Tel.: Nr.: +370 346 58010, +370 610 39107

El.paštas – alfreda.mikalauskiene@vaikystesdvaras.lt

Išsilavinimas:
1981 m. Panevėžio Jono Švedo pedagoginė muzikos mokykla – auklėtoja
2002 m. ŠU, pradinių klasių mokytoja – bakalauras
2004 m. ŠU, švietimo vadybos magistras

Pedagoginė kvalifikacija, vadybos kategorija:
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III vadybinė kategorija

Vadovavimo patirtis:
Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis direktorė 1989 – 2019 m.
Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ skyriaus vedėja nuo 2020 m.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyr. dorinio (tikyba) ugdymo mokytoja

Veiklos sritys:
Švietimo politikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje įgyvendinimas, organizavimas;
Skyriaus ,,Varpelis“ mokytojų ir specialistų (logopedo, psichologo, meninio ugdymo mokytojo) veiklos ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų darbo koordinavimas;
Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas.