RU

EN

Administracija

 

Eglė Raudeliūnienė – direktorė 

+370 346 20495 ; +370 610 38268

direktore@vaikystesdvaras.lt

Vadovo gyvenimo aprašymas: CV_Raudeliuniene_Egle

Vadovo užduotys 2018 m. 

„Vadovo 2018“ metų veiklos ataskaita

„Vadovo 2016-2017“ metų veiklos ataskaita

„Vadovo 2014-2015“ metų veiklos ataskaita

 

 

Jūratė Filmanavičienė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 8 346 58010

ugdymas@vaikystesdvaras.lt

 

Rasa Rekatanskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams 

+370 8 346 58010

ukis@vaikystesdvaras.lt

 

Gintarė Stravinskienė – vyriausioji buhalterė

+370 8 346 58010

buhalterija@vaikystesdvaras.lt

 

Rūta Kanclerienė – sekretorė- registrų tvarkytoja

+370 8 346 58010

info@vaikystesdvaras.lt