RU

EN

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
2019 m. kovo 6 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. IS-26

 

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
,,VAIKYSTĖS DVARAS“
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Velykų medis“ (toliau – Paroda) yra Continue reading

Plačiau...