RU

EN

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.lt
Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras http://pvc.lt
VŠĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras http://www.jppc.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“ http://www.kitoksvaikas.lt
Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra http://www.european-agency.org
VŠĮ „Vaiko namas“ http://www.children.lt
Savaitraštis „Dialogas“ http://www.dialogas.com
Viskas apie švietimą http://svietimo.takas.lt
Kitoks pasaulis http://www.kitokspasaulis.lt
Viskas, kas aktualu šeimai http://www.mususeima.lt
http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.austejosblogas.lt
Ar viską žinai apie Lietuvą? http://www.lietuva.lt
Dėl paramos mokiniams https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos
Kaip ruoštis mokyklai kartus su vaiku ar paaugliu https://pvc.lrv.lt/lt/naujienos