RU

EN

Vizija, misija

MISIJA

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą,  organizuoja neformalųjį švietimą ir  užtikrina programų tęstinumą.

MOKYKLOS VIZIJA

 Žiežmarių tinklo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokykla atvira naujovėms, joje gerai jaučiasi įvairių gebėjimų ir socialinių sluoksnių vaikai. Mokyklos bendruomenės grandžių santykiai grindžiami bendradarbiavimu, tolerancija, geranoriškumu.

VEIKLOS PRIORITETAI

Ugdymo kokybės gerinimas, orientuojantis į užsienio kalbos, etnokultūros bei istorinio paveldo puoselėjimo ugdymą.

Vertybės

Atsakomybė, draugystė, savarankiškumas, pilietiškumas