RU

EN

Korupcijos prevencija

INFORMACIJA APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE “VAIKYSTĖS DVARAS” PATEIKIAMA:

– tiesiogiai atvykus į mokyklą, pateikiant rašytinį pranešimą (Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r., raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r.;
– elektroniniu paštu : info@vaikystesdvaras.lt
– telefonu +370 346 58010.
– palikite pranešimą čia: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO TVARKOS APRAŠAS

2022 – 2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 – 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022-2024 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2020-2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2017-2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2017 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE „VAIKYSTĖS DVARAS“

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“:
Alfreda Mikalauskienė – Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ skyriaus vedėja
Kontaktai: tel.: +346 58010 ir/arba el.paštas: alfreda.mikalauskiene@vaikystesdvaras.lt

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f1131292dd6011eb866fe2e083228059?jfwid=8m7ncoj24

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
  4. Skyriaus ir/arba padalinio vedėjas