RU

EN

Korupcijos prevencija

INFORMACIJA APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE “VAIKYSTĖS DVARAS” PATEIKIAMA:

– tiesiogiai atvykus į mokyklą, pateikiant rašytinį pranešimą (Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r., raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r.;
– elektroniniu paštu : info@vaikystesdvaras.lt
– telefonu (8 346) 58010.
– palikite pranešimą čia: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO TVARKOS APRAŠAS

2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 – 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022-2024 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2020-2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2017-2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PLANAS

2017 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE „VAIKYSTĖS DVARAS“

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“:
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kontaktai: tel.: +346 58010 ir/arba el.paštas: ugdymas@vaikystesdvaras.lt

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f1131292dd6011eb866fe2e083228059?jfwid=8m7ncoj24

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
  4. Skyriaus ir/arba padalinio vedėjas