RU

EN

Priėmimas į mokykla

Priėmimo tvarkų aprašai

Centralizuotas vaikų priėmimo aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo tvarkos aprašas

 

Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ komisija

komisija

 

Priėmimo į Kaišiadorių rajono9 savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

Prašymų formos

Centralizuotas priėmimas
Centralizuotas išbraukimas
Centralizuotas laikinas priėmimas
Centralizuotas laikinas išbraukimas

Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ komisija:

Jūratė Filmanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Vytautas Šimkūnas – komisijos pirmininko pavaduotojas, Mokyklos tarybos pirmininkas (tėvų atstovas);
Aušra Šliužienė, pradinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
Rūta Ašmenienė, pradinio ugdymo mokytoja – komisijos sekretorė.

Norintys mokytis pagal pradinio ugdymo programą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymas;
  • Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
  • Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai  papildomai pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą).
  • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;

Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d.

I – V nuo 8.00 – 17.00 val. arba el. paštu: ugdymas@vaikystesdvaras.lt, info@vaikystesdvaras.lt.
Tel. 8 (346) 58 010, 8 (346) 20495

Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – sekretorė A. Morkūnienė, kontaktinis tel. 8 346 58010
Dokumentų priėmimo vieta – mokyklos raštinė (Vytauto 44A g. 36, Žiežmariai)
Informaciją teikia – direktorius kontaktinis tel. 8 346 58010, 8 346 20495
J. Filmanavičienė, kontaktinis tel. 8 346 58010, el. paštu: ugdymas@vaikystesdvaras.lt

 

Priėmimo tvarkų aprašai

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas

d2d254f8-2805-4b30-abb7-b4c3dce07116

 

Priėmimas į mokyklą tvarkos aprašas

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TAVRKOS APRAŠAS

 

Mokyklos priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo reglamento keitimas-1

 

Prašymų formos

Prašymas dėl maitinimo
Prašymas (priėmimo)
Prašymas dėl papildomo ugdymo

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“
1 – 4 klasių mokinių pateikti prašymai ir laisvos vietos
2022 – 2023 m. m.

Klasė Pateikta prašymų Laisvos vietos
1 16 8
2 21 3
3 18 6
4 10 7

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“,
Žiežmarių skyriaus „Varpelis“, Pakertų skyriaus
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
laisvos vietos
2022 – 2023 m. m.

 

Įstaiga Grupė Laisvos vietos
„Vaikystės dvaras“ ikimokyklinė 8
priešmokyklinė

0

„Varpelio“ skyrius ikimokyklinė 6
priešmokyklinė

4

Pakertų skyrius ikimokyklinė 3