RU

EN

Įsivertinimas 2023

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VAIKYSTĖS DVARAS“

 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS
2023 – 2024 M. M.

 Tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

  • numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą;
  • stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę;
  • teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę;
 Etapai  Veikla Atlikimo laikas Atsakingi
1. Pasirengimas įsivertinti 1. Įsivertinimo organizavimo plano sudarymas.

2. Reikalingos medžiagos  tėvų apklausai atlikti dėl mokyklos gyvenimo gerinimo  (siūlomas organizuoti veiklas, renginius, edukacijas, aplinkas) mokykloje.

3. Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą.

Spalis- lapkritis VKĮ darbo grupė
2. Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas 1. Apklausos dėl mokyklos gyvenimo gerinimo  vykdymas (tėvai).

2. Duomenų rinkimas

3. Gautų duomenų apdorojimas ir analizė.

4. Duomenų  apibendrinimas ir tinkamų pasiūlymų įtraukimas į veiklos planą

5. Bendrojo ugdymo mokyklų 2022-2023 m.m. (2023 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos pildymas ir pateikimas.

6. VKĮ grupės atsiskaitymas mokyklos bendruomenei apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą ir rezultatus.

Gruodis-sausis VKĮ darbo grupė
3.Atsiskaitymas ir informavimas 1. Srities 1.1.1 Asmenybės tapsmas įgyvendinimas.

2.VKĮ grupės atsiskaitymas mokyklos bendruomenei apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą ir rezultatus.

3. Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei gerinti pateikimas.

vasaris-birželis VKĮ darbo grupė