RU

EN

Psichologas

PSICHOLOGO PAGALBA DARŽELYJE – MOKYKLOJE „VAIKYSTĖS DVARAS“

 Norime pasidžiaugti, kad darželyje – mokykloje galima gauti psichologinę pagalbą. Trumpai atsakysime į dažniausiai iškylančius klausimus apie psichologinę pagalbą.

 Psichologas:

 • Tai žmogus, kuris konsultuoja, su kuriuo galima pasikalbėti ir kartu ieškoti problemos sprendimo būdų;
 • Padeda mokiniui geriau jaustis, elgtis, mokytis, pasitikėti savimi.

Psichologinė pagalba darželyje – mokykloje teikiama, kai:

 • Vaikas  į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Prašo darbuotojai, gavę tėvų (globėjų) sutikimą;
 • Kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis;
 • Psichologo darbui su vaiku reikalingas tėvų (globėjų) sutikimas.

Tėveliams kreiptis į psichologą verta, kai :

 • Staiga pasikeičia vaiko elgesys;
 • Pasikeičia vaiko emocinė savijauta (pvz. tampa neįprastai liūdnas, nenorintis bendrauti, irzlus, išsigandęs, verkia ir pan.)
 • Vaikas konfliktuoja su draugais, sesėmis/broliais, tėvais, mokytojais;
 • Vaikas nebesidomi anksčiau patikusiais dalykais;
 • Vaikas turi mokymosi sunkumų;
 • Patiriate vaiko auklėjimo sunkumų;
 • Vaikas neįprastai daugiau nori būti namuose, nesusitinka su draugais;
 • Jums rekomenduoja kiti specialistai kreiptis psichologo pagalbos;
 • Jus neramina kitas su vaiku susijęs dalykas.

Psichologas darželyje – mokykloje:

 • Konsultuoja vaikus, tėvelius ir darbuotojus esamų sunkumų klausimais;
 • Atlieka psichologinį vaiko įvertinimą esant poreikiui. Jo metu nustatomos vaiko stipriosios ir silpnosios asmenybės, intelekto pusės, sunkumų priežastys;
 • Atlieka psichologinį švietimą:

Tai užklasinė veikla, kurios metu psichologas veda paskaitas vaikams, tėvams, darbuotojams bei rengia informacinę medžiagą psichologiniais klausimais (rekomendacijos, lankstinukai);

 • Atlieka psichologinių problemų prevenciją: vaikams vedami grupiniai užsiėmimai bendravimo, emocijų valdymo, savęs pažinimo, konfliktų sprendimo temomis;
 • Atlieka tyrimus visos įstaigos mastu: tiriama tam tikra žmonių grupė pagal galimą problemą (pvz. 1-os kl. vaikų adaptacijos mokykloje tyrimas). Teikiamos tyrimų rezultatų išvados bei rekomendacijos darbuotojams, tėvams.