RU

EN

Psichologas

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos–darželio „Vaikystės dvaras“ 

psichologės  Miglės Andrijauskienės darbo laikas
Kontaktinis darbo laikas:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Žiežmarių skyriuje „Varpelis” Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras” —— —— Žiežmarių mokykloje-darželyje
 „Vaikystės dvaras”
8.00–12.00 8.30 – 12.30
13.00 – 16.00
8.30– 12.30
13.00 – 15.30
Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras”
13:00 – 15:00
Pakertų skyriuje „Aitvaras”
15.30–17.00

 

PSICHOLOGO PAGALBA MOKYKLOJE-DARŽELYJE „VAIKYSTĖS DVARAS“

Norime pasidžiaugti, kad mokykloje-darželyje galima gauti psichologinę pagalbą. Trumpai atsakysime į dažniausiai iškylančius klausimus apie psichologinę pagalbą.

Psichologas:

 • konsultuoja, su kuriuo galima pasikalbėti ir kartu ieškoti problemos sprendimo būdų;
 • padeda mokiniui geriau jaustis, elgtis, mokytis, pasitikėti savimi.

Psichologinė pagalba mokykloje-darželyje teikiama, kai:

 • vaikas  į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • prašo darbuotojai, gavę tėvų (globėjų) sutikimą;
 • kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis;

Psichologo darbui su vaiku reikalingas tėvų (globėjų) sutikimas.

Tėveliams kreiptis į psichologą verta, kai:

 • staiga pasikeičia vaiko elgesys;
 • pasikeičia vaiko emocinė savijauta (pvz. tampa neįprastai liūdnas, nenorintis bendrauti, irzlus, išsigandęs, verkia ir pan.)
 • vaikas konfliktuoja su draugais, sesėmis, broliais, tėvais, mokytojais;
 • vaikas nebesidomi anksčiau patikusiais dalykais;
 • vaikas turi mokymosi sunkumų;
 • patiriate vaiko auklėjimo sunkumų;
 • vaikas neįprastai daugiau nori būti namuose, nesusitinka su draugais;
 • jums rekomenduoja kiti specialistai kreiptis psichologo pagalbos;
 • jus neramina kitas su vaiku susijęs dalykas.

Psichologas mokykloje-darželyje:

 • konsultuoja vaikus, tėvelius ir darbuotojus esamų sunkumų klausimais;
 • atlieka psichologinį vaiko įvertinimą esant poreikiui. Jo metu nustatomos vaiko stipriosios ir silpnosios asmenybės, intelekto pusės, sunkumų priežastys;
 • atlieka psichologinį švietimą.

Tai užklasinė veikla, kurios metu psichologas veda paskaitas vaikams, tėvams, darbuotojams bei rengia informacinę medžiagą psichologiniais klausimais (rekomendacijos, lankstinukai);

 • Atlieka psichologinių problemų prevenciją: vaikams vedami grupiniai užsiėmimai bendravimo, emocijų valdymo, savęs pažinimo, konfliktų sprendimo temomis;
 • Atlieka tyrimus visos įstaigos mastu: tiriama tam tikra žmonių grupė pagal galimą problemą (pvz. 1-os kl. vaikų adaptacijos mokykloje tyrimas). Teikiamos tyrimų rezultatų išvados bei rekomendacijos darbuotojams, tėvams.