RU

EN

Vasario 16

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos –
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…
(B. Brazdžionis)

Vasario 15 Continue reading

Plačiau...

Vasario 16-osios minėjimas

 

Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai, nes nėra nieko svarbesnio už laisvę ir nepriklausomybę.

Šventės tikslas buvo ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai. Šventę iškilmingai pradėjome giedodami Lietuvos Valstybės himną, Continue reading

Plačiau...