RU

EN

Tvarkaraščiai

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Žiežmarių
mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“
direktorės 2020 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. IS-

 

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ 2019-2020 M.M. II PUSMEČIO PRADINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

1 klasė
Mokytoja

Birūta
Pilvelienė

 

1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Dailė-technologijos
4. Dailė-technologijos
5. Fizinis ugdymas(šokis)*
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
1. Muzika****
2. Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba
4. Matematika
5. Konsultacija/Klasės val.
1. Muzika****
2. Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba
4. Matematika
5. Fizinis ugdymas
1. Lietuvių kalba
2. Pasaulio pažinimas
3. Tikyba
4. Fizinis ugdymas
2 klasė
Mokytoja

Kristina
Kertenienė
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Kūno kultūra (baseinas)
4. Kūno kultūra (baseinas)
5. Konsultacija/Klasės val.
1. Matematika
2. Anglų kalba**
3. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba
5. Pasaulio pažinimas
1. Lietuvių kalba
2. Muzika****
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5. Fizinis ugdymas (šokis)*
1. Lietuvių kalba
2. Muzika****
3. Matematika
4. Anglų kalba**
5. Lietuvių kalba
1. Lietuvių kalba
2. Tikyba/Etika***
3. Matematika
4. Dailė-technologijos
5. Dailė-technologijos
3 klasė
Mokytoja

Rūta
Ašmenienė
1. Muzika****
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Lietuvių kalba
5. Fizinis ugdymas
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Pasaulio pažinimas
4. Anglų kalba**
5. Fizinis ugdymas (šokis)*
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Lietuvių kalba
4. Dailė-technologijos
5. Dailė-technologijos
6. Konsultacija/Klasės val.
1. Matematika
2. Lietuvių kalba
3. Muzika****
4. Pasaulio pažinimas
5. Konsultacija individuali

 

1. Tikyba/Etika***
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Anglų kalba**
5. Fizinis ugdymas
4 klasė
Mokytoja

Aušra
Šliužienė
1. Muzika
2. Lietuvių kalba
3. Pasaulio pažinimas
4. Matematika
5. Konsultacija/Klasės val.
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Anglų kalba**
4. Fizinis ugdymas
5. Lietuvių kalba
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Lietuvių kalba
4. Dailė-technologijos
5. Dailė-technologijos
1. Pasaulio pažinimas
2. Fizinis ugdymas
3. Matematika
4. Muzika****
5. Lietuvių kalba
1. Matematika
2. Lietuvių kalba
3. Anglų kalba**
4. Tikyba/Etika***
5. Fizinis ugdymas(šokis)*

 

*Fizinio ugdymo (šokio) pamokas veda mokytoja Natalja Markevičienė
** Anglų kalbos pamokas veda mokytoja Daiva Pukalskienė
*** Tikybos/etikos pamokas veda mokytoja Gražina Cvilikienė
**** Muzikos pamokas veda mokytoja Renata Balčiūnienė