RU

EN

Pradinių klasių mokinių ugdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 sprendimo Nr. V-1336 (aktuali redakcija nuo 2021-03-13d) 6.1.1. punktu bei 6.1.1.5. papunkčiu; Continue reading

Plačiau...