RU

EN

Teisinė informacija

 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  ĮSTATYMO NR. I-1113 9, 11, 13 IR 14 STRAIPSNIŲ IR III SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO) PROGRAMAS SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOSE, KURIOS YRA PRISKIRTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 13 DALIES 2 PUNKTE NURODYTOMS MOKYKLŲ GRUPĖMS IR KURIŲ TEISINĖ FORMA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, DARBO APMOKĖJIMUI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1113 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1413 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
  • NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 253 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO
   ĮSTATYMAS 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606 (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1838 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2607 (nuoroda)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-127 (nuoroda)
 • VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA (nuoroda)
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (nuoroda)
 • LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (nuoroda)
 • ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ (nuoroda)
 • 2020-04-10 -Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą…PAKEITIMAS (nuoroda)
 • 2019-09-26 ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 • 2019-12-19 ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 • PRIĖMIMAS Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS (nuoroda)
 • 2018 m. Maitinimo tvarkos aprašas (nuoroda)
 • 2022-09-01 Atlyginimas už vaiko išlaikymą (nuoroda)

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba centralizuotai atlieka asmens duomenų apsaugos funkcijas.

Duomenų apsaugos pareigūnas Vytas Jacevičius, mob. +37063191848, el. p. vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 politimo prevencijos
Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir šiaurės Italijoje

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje nuo šiandien pradėjo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

VAIZDO ĮRAŠAS – 2020-09-17 NVSC vaizdo konsultacija ugdymo įstaigų bendruomenėms

 

NVSC Algoritmai