RU

EN

Komisijos ir darbo grupės

Inventorizacijos komisija:

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Rasa Rekatanskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams, narė;
Gintarė Stravinskienė – administratorė, narė;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė;
Alfreda Mikalauskienė – „Varpelio“ skyriaus vedėja, narė;
Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Janina Šalomskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Korupcijos prevencijos komisija:

Eglė Raudeliūnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Akvilė Maselskienė – meninio ugdymo mokytoja, narė;
Natalja Markevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Angelė Jazukevičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Nijolė Kelpšienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Įvaizdžio formavimo, kultūrinių renginių planavimo ir organizavimo darbo grupė:

Eglė Raudeliūnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Akvilė Maselskienė – meninio ugdymo mokytoja, narė;
Natalja Markevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė;
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Vida Dubovikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė;
Vaida Augė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Alfreda Mikalauskienė – „Varpelio“ skyriaus vedėja, narė.

Pedagogų taryba:

Eglė Raudeliūnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Nariai: visi pedagoginiai darbuotojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja, sekretorė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Algirdas Grybauskas – mokyklos tarybos tėvų atstovas, narys;
Aušra Zareckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Laima Čekaitienė  – Kaišiadorių r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vyr. specialistė.

Strateginio plano rengimo darbo grupė:

Eglė Raudeliūnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Rasa Rekatanskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams, narė;
Gintarė Stravinskienė – administratorė, narė;
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Aušra Šliūžienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė;
Aušra Zareckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Alfreda Mikalauskienė – „Varpelio“ skyriaus vedėja, narė.

Etikos komisija:

Laura Paškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
Audronė Julija Surininienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininko pavaduotoja;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja, sekretorė;
Vida Dubovikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė;
Violeta Pilkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė.

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
Natalja Markevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Aušra Šliūžienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Jolita Junelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Virginija Paukštutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Laura Paškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Ugdymo plano rengimo darbo grupė:

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Natalja Markevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Laura Paškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Vaiko gerovės komisija:

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja, pirmininko pavaduotoja;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Aušra Šliūžienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Natalja Markevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Virginija Paukštutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Ramunė Malinauskienė – logopedė, narė;
Aušra Zareckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Veiklos plano rengimo darbo grupė:

Eglė Raudeliūnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Rasa Rekatanskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams, narė;
Alfreda Mikalauskienė – „Varpelio“ skyriaus vedėja, narė;
Gintarė Stravinskienė – administratorė, narė;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė;
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Aušra Šliūžienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Vaida Augė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Jolita Junelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Aušra Šliūžienė – pradinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Andželika Kozlovaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Kamilė Montrimienė – logopedė, narė;
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Simona Matačiūnaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Aušra Zareckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ komisija:

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Vytautas Šimkūnas – mokyklos tarybos pirmininkas (tėvų atstovas) komisijos pirmininkas;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė.

Įstaigos vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo, saugojimo ir naudojimo  komisija:

Rasa Rekatanskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams, narė;
Gintarė Stravinskienė – administratorė, narė;
Agnė Morkūnienė – sekretorė, narė.