RU

EN

Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Aušra Šliužienė – grupės vadovė ir koordinatorė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Rūta Ašmenienė – mokytoja, narė;
Andželika Kozlovaitė – mokytoja, narė;
Miglė Andrijauskienė – psichologė, narė;
Kamilė Montrimienė – mokytoja, narė;
Kristina kertenienė – mokytoja narė;
Laura Žilionytė – mokytoja, narė;
Aušra Zareckienė – mokytoja, narė;
Veronika Jacevičienė – tėvų atstovė, narė.

Vaiko gerovės komisija

Jūratė Filmanavičienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Miglė Andrijauskienė – pirmininko pavaduotoja, psichologė
Ugnė Petravičiūtė – sekretorė, narė
Rūta Ašmenienė – mokytoja, narė;
Aušra Šliužienė – mokytoja, narė;
Kristina Kertenienė – mokytoja, narė;
Natalija Markevičienė – mokytoja, narė;
Virginija Paukštutienė – mokytoja, narė;
Ramunė Malinauskienė – logopedė, narė;
Aušra Zareckienė – mokytoja, narė;
Marijona Šabūnienė – mokytoja, narė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atestacijos komisijos pirmininkas;
Birūta Pilvelienė – sekretorė, mokytojų tarybos atstovė, narė;
Rūta Ašmenienė –  mokytojų tarybos atstovė, narė;
Marijona Šabūnienė – mokytojų tarybos atstovė, narė;
Marytė teleišienė – mokytojų tarybos atstovė, narė;
Diana Grybėnienė – mokyklos tarybos tėvų atstovė, narė;
Laima Čekaitienė  – Kaišiadorių r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vyr. specialistė.

Korupcijos prevencijos komisija

Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas;
Akvilė Maselskienė – mokytoja, narė;
Natalaja Markevičienė – mokytoja, narė;
Angelė Jazukevičienė – mokytojos padėjėja, narė;
Rūta Ašmenienė – mokytoja, narė;
Nijolė Kelpšienė – mokytoja, narė.