RU

EN

Atlyginimas už išlaikymą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu  Nr. 1114

„Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio” bei Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-419 “Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

I n f o r m u o j a m e, kad mėnesinis atlyginimo dydis už vaiko, ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, yra 16,05 Eur. nuo 2021 m. sausio 1 d