RU

EN

Atlyginimas už vaiko išlaikymą

Kilus klausimams dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą ir / arba priskaičiuotos sumos prašome kreiptis į centralizuotos buhalterijos skyriaus specialistę:
tel. +370-658-51020 ir / arba el. paštu: dalia.degutiene@kaisiadorys-sspc.lt.

 • ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ (nuoroda)
 • 2022-08-24 -ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 • 2020-04-10 -ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 • 2019-09-26 ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 • 2019-12-19 ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS (nuoroda)
 •  I n f o r m u o j a m e, kad mėnesinis atlyginimo dydis už vaiko ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 23,10 Eur.

 

Tėveliams informacija dėl apmokėjimo už darželį

 • Mokestis už vaiko išlaikymą (nuoroda)
 • Jei kvitelyje likutis su minusu – mokėti nereikia (permoka).
 • Jei sumokėjote kitą mėnesį nei nurodyta kvitelyje – išsiminusuoti  sumokėtą sumą.
 • Mokėjimo pavedime (paskirtyje) įrašyti vaiko, už kurį mokate, vardą, pavardę.
 • Mokant išmaniąja programėle nesimato nei vaiko kodo, nei pavardės.
 • Pageidaujama mokėti tai, kas nurodyta kvitelyje (neapvalinti).

Abonentinis (ugdymo) mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ar nelankytą mėnesį, išskyrus karantino laikotarpį (rašomas direktoriaus įsakymas, kuriame tvirtinami sąrašai: kas lankys, o kas nelankys) ir laikino uždarymo vasarai arba remonto darbams laikotarpiu.

 • abonentinis mokestis keičiasi, pasikeitus minimaliam darbo užmokesčiui (skaičiuojasi 2,5 proc. nuo minimalios algos);
 • negavus kvitelio, iškilus neaiškumų kreiptis į grupės mokytoją arba į Kaišiadorių centralizuotos buhalterijos buhalterę tel.+370658 51020, el. paštu dalia.degutiene@kaisiadorysbft.lt.