RU

EN

KAIŠIADORIŲ R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

1. Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio, Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ ir Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ reorganizavimo eigą.

2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis, kurio:
2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
2.2.  buveinė – Ateities g. 8, Pakertų k., 56262 Kaišiadorių r. sav;
2.3.  kodas – 190506016;
2.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurio:
3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3.2.  buveinė – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav;
3.3.  kodas – 190503244;
3.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, kurios;
4.1.  teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
4.2. buveinė – Vytauto 44A, Žiežmariai, 56237 Kaišiadorių r. sav;
4.3. kodas – 190503059;
4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

5. Reorganizavimo būdas – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ reorganizuojami prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu.

6. Po reorganizavimo pasibaigiančios įstaigos – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurios po reorganizavimo taps Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ skyriais.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

9. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio direktorius ir reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorius sudaro savo biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie reorganizuojant bus perduodami po reorganizavimo veiksiančiai Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“.

10. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos archyvo dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir direktorius bei reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorius patvirtintą sąrašą, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus iki 2019 m. rugpjūčio 28 d.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ savininko teises ir pareigas įgyvendins Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse (www.pakertudarzelis.lt; www.varpelis.kaisiadorys.lm.lt; vaikystesdvaras.lt;) ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

____________________

 

 

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio

„Vaikystės dvaras“ direktorė

Eglė Raudeliūnienė