RU

EN

Ikimokyklinio ugdymo grupių lankymas vasaros laikotarpiu

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V1E-389 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo tvirtinimo“, Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ darbo tvarkos taisyklėmis , patvirtintomis 2020 m. sausio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS-3 77.17 punktu,  Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Mokyklos tarybos 2021 m. balandžio 22 d. protokolu Nr. MT2021/2 ir Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ 2021 m. balandžio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS-26 „Dėl Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų apklausos grupių lankymo vasaros laikotarpiu“, norint užtikrinti vaikui galimybę lankyti jungtinę ikimokyklinio ugdymo grupę vasaros laikotarpiu (liepos-rugpjūčio mėn.) būtina pristatyti abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, kad jiems nesuteikiamos kasmetinės atostogos liepos-rugpjūčio mėnesiais ir/arba tam tikrais šių mėnesių laikotarpiais. 

Abiejų tėvų pažymas pristatyti nuo 2021-05-05 iki 2021-05-19 d. direktoriaus pavaduotojai ugdymui el. paštu: ugdymas@vaikystesdvaras.lt

2021-07-01 / 2021-08-31 budinčios grupės formuojamos tokia tvarka: 

  • 2021 m. liepos 1-23 d. trys budinčios jungtinės grupės Žiežmarių skyriuje „Varpelis“;
  • 2021 m. liepos 26-30 d. viena jungtinė grupė Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvare“ ir dvi jungtinės grupės Žiežmarių skyriuje „Varpelis“;
  • 2021 m. rugpjūčio 1-31 d. viena jungtinė grupė Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvare“ ir dvi jungtinės grupės Žiežmarių skyriuje „Varpelis“.