RU

EN

Informacija apie pradinių klasių darbą nuo balandžio 26 d.

Epidemiologinei situacijai šalies savivaldybėse nuolat keičiantis, Vyriausybė pakoregavo savivaldybių, kuriose gali būti taikomos švelnesnės karantino priemonės, sąrašą. Švelnesnio karantino sąlygų nebelieka Kaišiadorių rajono savivaldybėje, nes susirgimų atvejų skaičiui viršijus 500 nuo 100 tūkst. gyv., praėjusią savaitę savivaldybė pateko į juodąją zoną. Todėl nuo balandžio 26 d. savivaldybės pradinių klasių mokiniai nebegalės mokytis mišriu būdu netaikant saugaus grįžimo į mokyklą modelio, t. y. toliau kontaktinį mokymą bus galima tęsti tik su sąlyga, kad mokiniai ir mokytojai reguliariai testuosis kaupinių metodu. Dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos pradinukai arba turės grįžti prie nuotolinio mokymo, arba reikės pereiti prie saugaus grįžimo į mokyklas modelio ir testavimo kaupiniais. Šios pradinio ugdymo sąlygos galios 23 savivaldybėms.
Viruso plitimo skaičiai ir toliau neramina, prastėja emocinė sveikata, tačiau augantys vakcinuojamų asmenų skaičiai leidžia planuoti pradinių klasių atvėrimą kontaktiniam (ir mišriam) ugdymui. Tai turi būti daroma saugiai ir atsargiai, įvertinant visas rizikas, tačiau kartu ir sukuriant galimybę į klases grįžti kuo daugiau moksleivių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikė savivaldybėms teisę pasirinkti mokyklas, kurių durys bus atvertos kontaktiniam ugdymui.
Pirmadienį vykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime Savivaldybėje nuspręsta inicijuoti ir  skatinti mokyklų vadovus atlikti tėvų / globėjų  apklausą ar sutinka grįžti į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu kaupinių metodu pradinių klasių mokiniai. Gavus apklausos rezultatus bus galima atrinkti mokyklas, kurios nuo gegužės 3 d. galės grįžti į kontaktinį ugdymą. Į kontaktinį ugdymą sugrįš mokiniai, jeigu klasėje susidarys ne mažiau 60% sutinkančių reguliariai testuotis kaupinių metodu mokinių. Tačiau prieš sugrįžtant į mokyklas, pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai bei šeimos nariai (namų ūkiai) turės testuotis mobiliame punkte PGR metodu. Priklausomai nuo apklausos rezultatų ir tolimesnį kontaktinį mokymą pasirinkusių klasių skaičiaus, taip pat atsižvelgiant į mobilaus punkto testavimo galimybes, bus sudarytas mokyklų atvėrimo grafikas. Toliau, mokinių testavimu klasėse rūpinsis Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras. Mokykloje dirbantys specialistai kartu su mokyklos administracija suderins datą, kada visi pradinių klasių mokinių ir mokyklos darbuotojų (mokytojai, mokyklos administracija bei aptarnaujantis personalas) namų ūkiai testuosis mobiliajame punkte.
Tam, kad kontaktinis ugdymas pandemijos metu būtų kuo mažiau rizikingas, moksleiviai kaupinių metodu bus testuojame kas 4-7 dienas. Ką reiškia testavimas kaupinių PGR metodu? Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename mėgintuvėlyje.
Tyrimas vykdomas dviem etapais:
Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams. Tyrimas atliekamas mobiliame punkte.
Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.
Sutinkantys testuotis namų ūkio asmenų duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, telefonas) yra pateikiami ugdymo įstaigai. Visi asmenys yra užregistruojami ir gauna tai patvirtinančią trumpąją žinutę. Tyrimo atsakymai taip pat siunčiami trumpąja telefono žinute.
Jei namų ūkio tyrimo atsakymas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas kaupinio nariui užsiregistruoti standartiniam testui atlikti. Tokiu atveju kviečiama registruotis www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui.
Kam nereikia / negalima testuotis?
-Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą);
-persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų;
-prieš mažiau nei 60 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą.
Jei vienas tėvų sirgo koronavirusu mažiau nei prieš 180 d., o kiti namų ūkio asmenys ne, tai sirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, asmuo netestuojamas, visi kiti asmenys turi testą atlikti.
Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų,  testuotis kaupinių metodu neturi nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.
Jei mokinys turi prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, testuotis kaupinių metodu neturi nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.
Ar tyrimo atlikimas mokamas?
Ne, nemokamas.
Taip pat primename, kad balandžio 15 d. Vyriausybė nusprendė šalyje šiek tiek sušvelninti karantiną ir nuo balandžio 19 d. leido organizuoti konsultacijas ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių grupėms.
Nuo gegužės 3 d. į mokyklas galės grįžti abiturientai. Brandos egzaminai ar jų dalys patalpose galės būti vykdomi ne daugiau kaip po 9 kandidatų grupėse, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. Nuo gegužės 3 d. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams bus vykdomas mišriu būdu Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.