RU

EN

,,Visi skirtingi visi panašūs“

Priešmokyklinė ,,Obuoliukų“ grupė kartu su mokytoja dalyvavo Kaišiadorių rajono  priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių programoje ,,Visi skirtingi visi panašūs“. Programą organizavo Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba. Programos tikslas – ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas. Programos apimtis – 3 užsiėmimai. Vaikai kalbėjo apie ,,Jausmus ir emocijų raišką“, ,,Vienodai skirtingi“, ,,Žodžių galia“. Ši programa skatino vaikus būti atviriems ir jautriems, gerbti kitus žmones, kitokią išvaizdą, nuomonę, mokintis siekti dialogo ir tarpusavio supratimo. Taip pat lavinti vaikų gebėjimą įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, gebėjimą pažvelgti į situaciją kito žmogaus akimis, įsijausti į jo jausmus.  Vaikams buvo taikomi metodai: pokalbis, diskusijos, situacijų demonstravimas, žaidimai, situacijų kortelės ir analizės, individualus darbas, animacinių filmų peržiūra, grupinis darbas.

 

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Paškevičienė