RU

EN

Sausio 13-oji mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“

O, mano Lietuva Tėvyne,
Kokia stipri buvai,
Kai sausio tryliktą sustojus
Visam pasauliui pasakei…

Mes esame labai vieningi,
Nebaisūs tankai, nei kariai,
Ir atėjūnai čia – nereikalingi,
Mes Nemuno šalies vaikai.

Laužai, daina ir maldos šildė,
Juk buvom kaip viena šeima.
Ir kitos šalys pagaliau išgirdo
Lietuviai – karžygių tauta.

Mažiesiems mūsų mokyklos-darželio ugdytiniams Sausio 13-oji tėra tik istorinis faktas, tačiau mes, pedagogai, turime vaikams suprantama kalba perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą, papasakoti apie Sausio 13-ąja, kuri visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės Gynėjų diena. Papasakoti kodėl tą dieną visi lietuviai lenkia galvas už tuos, kurių lūpose žodis LIETUVA buvo jau paskutinis.
Sausio 13 d. mūsų mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ taip pat buvo paminėta visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. visose klasėse, grupėse bei kitose mokyklos-darželio erdvėse buvo uždegtos žvakelės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Vėliau visi pradinukai trumpai susikaupimo valandėlei susirinko į salę. Pirmiausiai, kaip ir minint visas svarbias valstybines datas, sugiedojome Lietuvos himną. Po to klausėmės mokytojos Akvilės Maselskienės trumpo, vaikams suprantamais žodžiais skaitomo pasakojimo, papildyto vaizdine medžiaga, apie lietuvių laisvės troškimą, vienybę bei sąjungą. Uždegėme keturiolika žvakelių – tiek, kiek tą naktį žuvo gynėjų, juos pagerbėme tylos minute. 2 klasės mokinės Rusnė Kanclerytė ir Ermeta Aleknavičiūtė padeklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Savo atsiminimais apie tų laikų šiurpius įvykius pasidalijo ir mokyklos direktorė Eglė Raudeliūnienė.
Šiai dienai paminėti visi ruošėsi iš anksto. Ikimokyklinio amžiaus vaikučiai pasigamino trispalves, o priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai – neužmirštuoles. Neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti ir šiandien, o gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint pagerbti kovotojus už laisvę.

Informaciją praengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitė