RU

EN

PROJEKTAS „SODINU – AUGINU“

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos – darželio
„Vaikystės dvaras“
2022 m. kovo 28 d.
direktoriaus įsakymu Nr. IS-32A

 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“,
ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“,
PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“
STEAM PROJEKTO „SODINU – AUGINU“
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ STEAM projektas „Sodinu – auginu“ skirtas panaudoti STEAM galimybes auginant augalus savo grupėse, atskleisti tyrinėjimo ir eksperimentavimo gebėjimus.
 2. Projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, projekto organizavimą, sąlygas.
 3. Projekto nuostatai bus skelbiami Žiežmarių mokyklos- darželio ,,Vaikystės dvaras“ internetinėje svetainėje bei Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ Facebook paskyroje.

 

II. TIKSLAS 

 1. Puoselėti vaikų patirtinį ir pažintinį ugdymą, skatinti saviraišką ir eksperimentavimą, pasitelkiant įvairias veiklas plėtoti žinias apie gamtą ir augalų augimo ciklus, stebėti, tyrinėti, pažinti augalo struktūrą.

 

III. UŽDAVINIAI 

 1. Plėtoti STEAM (gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką) veiklas ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme.
 2. Puoselėti žinias apie gamtą, sėklas ir augalus, jų augimo ciklus.
 3. Ugdyti atsakingumo jausmą.
 4. Dalintis gerąja patirtimi, skatinti bendradarbiavimą, stiprinti sąveiką ir partnerystę su kolegomis.

 

IV. DALYVIAI 

 1. Projekte kviečiami dalyvauti visi Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ikimokyklinių bei priešmokyklinių grupių pedagogai ir ugdytiniai.

 

V. ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS 

 1. Projektas vyks nuo 2022 balandžio 1d. iki gegužės 31d.
 2. Dalyviai atlikdami tyrimus su sėklomis, daigais, užaugintais augalais, STEAM metodus ir būdus pasirenka savarankiškai.
 3. Atliekami eksperimentai gali būti bet kurios STEAM mokslų grupės tematika.
 4. Kokybiškas nuotraukas su trumpu veiklos aprašymu atsiųsti el. paštu: audrone.semenkovaitė@gmail.com.

 

VI. PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 1. Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Julija Surininienė
  Projekto organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jekaterina Justinavičienė, Janina Šalomskienė.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kilus klausimams dėl Projekto nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis el. paštu.: audrone.semenkovaitė@gmail.com.
 2. Informacija apie projektą skelbiama Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje bei Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ Facebook paskyroje.
 3. Projekto organizatoriai parengs dalyvių darbų (nuotraukų) virtualią knygą ,,Sodinu- auginu“, kuri bus eksponuojama Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje bei Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ Facebook paskyroje.