RU

EN

PARODA „VELYKŲ MEDIS“

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“
2022 m. balandžio 4 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. IS-36

 

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO  ,,VAIKYSTĖS DVARAS“, ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“ IR PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ NUOSTATAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ir Pakertų skyriaus „Aitvaras“ kūrybinių darbų paroda „Velykų medis“ (toliau – Paroda) yra viena iš vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
 2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas.

 

II. TIKSLAS

 1. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.

 

III. UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti meninę ir komunikavimo kompetencijas.
 2. Kūrybiniais darbais papuošti Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ir Pakertų skyriaus „Aitvaras“ kiemus.

 

IV. DALYVIAI

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ir Pakertų skyriaus „Aitvaras“ mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai) ir pedagogai.

 

V. ORGANIZAVIMAS 

 1. Kūrybinius darbus pateikti iki 2022-04-08 dienos  grupių, klasių pedagogams.
 2. Paroda bus eksponuojama nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 dienos Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ir Pakertų skyriaus „Aitvaras“ kiemuose.

 

VI. PARODOS SĄLYGOS

 1. Dekoravimui naudojami kiaušiniai įvairių dydžių.
 2. Kiaušinių dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos ir spalvos, tačiau turi būti atsparūs drėgmei.
 3. Prie kiaušinių pritvirtinti pakabinimai.

 

VII. PARODOS ORGANIZATORIAI

 1. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Andželika Kozlovaitė, Marijona Šabūnienė.
 2. Organizacinė darbo grupė:
  Alfreda Mikalauskienė – „Varpelio“ skyriaus vedėja;
  Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  Simona Matačiūnaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Kilus klausimams dėl Parodos nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
 2. Informacija apie parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos – darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje https://vaikystesdvaras.lt/ bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  facebook paskyroje.