RU

EN

Pradinių klasių mokinių ugdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 sprendimo Nr. V-1336 (aktuali redakcija nuo 2021-03-13d) 6.1.1. punktu bei 6.1.1.5. papunkčiu; Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. sausio 28 d. raštu Nr. (15.3E-24)SD-453 bei Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ 2020 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS-90 patvirtintu Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ tvarkos aprašu,
pradinių klasių mokinių ugdymas mišriuoju būdu 2021 m. balandžio mėn. organizuojamas sekančiais laikotarpiais:
2021-03-22 / 2021-04-02 d. – kontaktinis ugdymas
2021-04-06 / 2021-04-09 d. – Pavasario (Velykų) atostogos
2021-04-12 / 2021-04-23 d. – nuotolinis ugdymas
2021-04-26 / 2021-04-30 d. – kontaktinis ugdymas

PASTABA: ugdymo organizavimo principas gali keistis priklausomai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir/arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimų