RU

EN

„eTwinning“ Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas

eTwinning Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projekto ,,Švęskime Lietuvą“ tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Šiuo projektu buvo siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas šešių savaičių veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjo pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne. Už dalyvavimą šiame projekte Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ „Pelėdžiukų“ grupė buvo apdovanota kokybės ženkleliu.

Mokytoja Vaida Augė