RU

EN

Ketvirtokų išleistuvės

Birželio 10 dieną „Vaikystės dvaro“ ketvirtokai su savo mokytoja Aušra Šliužiene sukvietė visą mokyklos bendruomenę į savo paskutinę šventę šioje mokykloje – ketvirtokų išleistuves. Susirinko gausus būrys žmonių – mokyklos administracija, mokytojos, tėveliai, seneliai, broliai ir sesės – visi vos tilpo į ketvirtokų tėvelių labai gražiai išpuoštą mokyklos salę!

Susikaupę ir rimti į salę sugužėjo 17 ketvirtokų ir jų mokytoja Aušra. Skambėjo dainos, gražūs posmai. Ketvirtokai skambino pianinu, griežė smuiku, dūdavo dūdele ir šoko. Jie dėkojo mokyklai ir čia dirbantiems mokytojams ir darbuotojams, dėkojo savo mamoms ir tėčiams, savo mokytojai Aušrai. Gražius žodžius, linkėjimus ir simbolinį mokyklos raktą perdavė ir savo jaunesniems draugams – trečiokams – dabar jau vyriausiems mokyklos mokiniams.

Visiems 17 mokinių buvo įteikti Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai. Sveikinimus ir linkėjimus vaikams sakė mokyklos direktorė Alma, pavaduotoja Jūratė, juos mokiusi mokytoja Aušra, dėsčiusios mokytojos Vita, Auksė bei mokyklos trečiokai. Kalbėjo ir mokinių tėveliai. Jie dėkojo mokytojai Aušrai bei visai mokyklos bendruomenei už užaugintus ir į penktą klasę išleidžiamus vaikus. Ketvirtokus pasveikino ir Žiežmarių gimnazijos direktorė Eglė Raudeliūnienė, kuri nuramino ir padrąsino vaikus ir jų tėvelius.

Šventę ketvirtokai užbaigė posmais ir liūdna, bet prasminga daina apie prabėgusią vaikystę. Suskambo senasis mūsų mokyklos varpelis ir trečiokai per juostų koridorių išleido ketvirtokus iš pradinės mokyklos!

 

 

Mokytoja Aušra