RU

EN

Darbų parodos „Pasakiškos kalėdos“ nuostatai

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
„Vaikystės dvaras“
2023 m. lapkričio 13 d.
direktoriaus įsakymu Nr. IS-91

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
,,VAIKYSTĖS DVARAS“, PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“ IR ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PASAKIŠKOS KALĖDOS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Pasakiškos Kalėdos“ (toliau – Paroda) yra viena iš vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
 2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas

 

II. TIKSLAS 

 1. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.

 

III. UŽDAVINIAI

  1. Ugdyti pažintinę, meninę ir komunikavimo kompetencijas.
  2. Kūrybiniais darbais papuošti mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ erdves.
  3. Skatinti ugdytinius domėtis pasakų reikšme literatūroje, mene.

 

IV. DALYVIAI

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai) ir pedagogai.

 

V. ORGANIZAVIMAS

 1. Kūrybinius darbus pateikti iki 2023-12-08 dienos grupių, klasių pedagogams.
 2. Paroda bus eksponuojama nuo 2023-12-08 iki 2024-01-19 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių erdvėse.

 

VI. PARODOS SĄLYGOS 

 1. Kalėdinio žaisliuko (papuošimo, dekoracijos, žibinto, nykštuko, eglutės, angelo ir kt.) gamybai, dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos.
 2. Pastatomo ar pakabinamo Kalėdinio žaisliuko (papuošimo, dekoracijos, žibinto, nykštuko, eglutės, angelo ir kt.) dydis ne mažesnis kaip 20 cm.
 3. Kalėdinio žaisliuko (papuošimo, dekoracijos, žibinto, nykštuko, eglutės, angelo ir kt.) gali būti erdviniai (prie jų pritvirtinti pakabinimai) arba Gali būti kelių elementų kompozicijos.
 4. Nerekomenduojama naudoti trupančių, dūžtančių, byrančių medžiagų.

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 1. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“.

14.1 Organizacinė darbo grupė: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojos.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Kilus klausimams dėl Parodos nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
 2. Informacija apie Parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje  bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  facebook paskyroje.