RU

EN

Žurnalas „Reitingai“

„Atspindžiai“ jau rašė apie žurnale „Reitingai“ paskelbtus švietimo įstaigų rezultatus. Savo puikiu kolektyvu, tėveliais ir vaikučiais džiaugiasi mokyklos–darželio „Vaikystės dvaras“ vadovė Eglė Raudeliūnienė. Savo „Facebook“ paskyroje ji rašo:
„VAIKYSTĖS DVARAS“ – kur karantinas ir nuotolinis mokymas(is) neįtakoja kokybiško ugdymo(si). Daug kas sako, kad žurnalas „Reitingai“ neatspindi realybės, bet mūsų atveju, kai 4 klasės NMPP atlieka VISI ir ĮVAIRIŲ gebėjimų turintys mokiniai, manau galime vadinti momentine nuotrauka: mokinių pasiekimų ir pažangos, mokytojų įdirbio, įstaigos vykdomos strategijos ir bendrų tikslų siekimo išraiška.
„VAIKYSTĖS DVARAS“ yra vienas iš 11 švietimo įstaigų Lietuvoje (nuo pradinių mokyklų iki gimnazijų), kurio 100 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose.
„VAIKYSTĖS DVARAS“ – pagal 3 metų pasiekimų vidurkį (4 kl.) yra 30-oje vietoje iš Lietuvos pradinių mokyklų ir 69 vietoje tarp Lietuvos pradinių mokyklų ir progimnazijų.
AČIŪ mūsų nuostabiems Mokiniams už jų norą, motyvaciją, pareigingumą.
AČIŪ mūsų puikiems Tėveliams už begalinę meilę vaikui, supratimą, atsakomybę.
AČIŪ mūsų reto profesionalumo Mokytojoms (pradedant ikimokykliniu ir baigiant pradiniu ugdymu) už jų pasiaukojimą, kūrybiškumą, toliaregiškumą, susitarimų laikymąsi, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą vardan jo – VAIKO.
Rezultatai, manau, tikrai puikūs“, – džiaugiasi direktorė.