RU

EN

Vasario 16

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos –
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…
(B. Brazdžionis)

Vasario 15 dieną Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“, „Varpelio“ skyriuje vyko šventinis rytmetis „Mažoj širdelėj – Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventės tikslas ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai. Akis džiugino renginio dalyvių tautiniai drabužiai bei tautine atributika šventiškai pasipuošę vaikai, nešini trijų spalvų vėliavėlėmis, trispalvėmis širdelėmis. Šventę pradėjome giedodami Lietuvos Valstybės himną. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant eiles Lietuvai, šokant liaudiškus ratelius ,,Malūnėlis“, ,,Pučia vėjas“, dainuojant dainas apie Lietuvą. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius. Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos. Šventės pabaigoje, vaikų žinios apie Lietuvą atsiskleidė dalyvaujant viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą“, vaikai už puikias žinias buvo apdovanoti saldainiais ar balionu.

Šventę uždarėme bendra nuotrauka ir visi su šypsenomis veiduose išsiskirstėme į grupes.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Augė