RU

EN

Pasakyta

Pasakyta – padaryta.
Sėsk ir gurgu gurgu.
Išvažiuojam ankstų rytą.
Į Kaziuko turgų!

Šių metų kovo 6 d. „Varpelio“ darželio salėje vyko šventinis rytmetis – „Kaziuko mugė“, kurios tikslas – supažindinti vaikus su Kaziuko mugės papročiais ir amatais. Šventės metu, Paula, padeklamavo eilėraštuką, visi vaikai šoko lietuvių liaudies šokius, žaidė žaidimus, dainavo daineles. Visą savaitę gaminti, ruošti vaikučių rankdarbiai, mamyčių kepti ir pakuoti skanumynai pagaliau atsidūrė ant stalų „Kaziuko mugės“ šventėje, kur mūsų mažieji vaišino savo draugus, mainė, dovanojo rankdarbius vieni kitiems. Sugrįžę į grupes vaikai džiaugėsi išsirinktais rankdarbiais, dalinosi įspūdžiais, vaišinosi „Kaziuko mugės“ vaišėmis.

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Vaida Augė ir Janina Šalomskienė