RU

EN

PARODOS „PADOVANOK PAUKŠČIAMS NAMUS“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaro“
2022 m. vasario 25 d.
direktoriaus įsakymu Nr. IS-18

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“, PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“, ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“  IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPIŲ PARODA „PADOVANOK PAUKŠČIAMS NAMUS“ NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ parodos „Padovanok paukščiams namus“ (toliau Paroda) yra viena iš vaikų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
 2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas.

II. TIKSLAS

 1. Ugdyti pagarbą gyvybei, pažinti paukščių gyvenimo savitumus, kūrybingai reikšti mintis apie pavasarinę gamtą, skatinant konkrečiais darbais prisidėti prie gamtos saugojimo;

III. UŽDAVINIAI

 1. Skatinti tėvų, ugdytinių, pedagogų ir įstaigos bendruomenės kūrybinį bendradarbiavimą stebint gamtą, joje vykstančius pokyčius, gaminant paukščiams inkilus;
 2. Prisidėti prie paukščių įvairovės puoselėjimo, pažinimo ir jų saugojimo, išsiaiškinti kokių inkilų reikia atskiroms paukščių rūšims ir juos pagaminti;
 3. Suteikti vaikams kūrybinio džiaugsmo su šeimos nariais, gaminant inkilėlius paukščiams;

IV. DALYVIAI

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, tėveliai ir jų pedagogai.

V. ORGANIZAVIMAS

 1. Pagaminti inkilėliai pristatomi iki 2022-03-16 dienos („Vaikystės dvaro“ grupės – ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Virginijai Paukštutienei ir Marytei Šabūnienei, „Varpelio“ skyriaus grupės – skyriaus vedėjai Alfredai Mikalauskienei, „Aitvaro“ grupės – mokytojai Simonai Matačiūnaitei).
 2. Inkilai bus eksponuojami nuo 2022-03-16 iki 2022-03-22 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ lauko erdvėse.

VI. PARODOS SĄLYGOS 

 1. Prie inkilėlio turi būti pritvirtinta etiketė (atspausdinta) su duomenimis (pagaminusiojo vardas, pavardė ir grupės pavadinimas).
 2. Gaminant inkilus, atsižvelgti į inkilo išmatavimų tikslumą, medžiagų tinkamumą, sandarumą, pakabinimo būdą (kuo mažiau kenkiantį medžiui), galimybę inkilą išvalyti.
 3. Pagaminti inkilai negrąžinami, jie bus eksponuojami lauko erdvėje, o kovo 22-ąją bus keliami į medžius.

VII. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 1. Parodos organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“.
 2. Organizacinė darbo grupė:
  Virginija Paukštutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  Andželika Kozlovaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
  Akvilė Maselskienė – meninio ugdymo mokytoja
  Alfreda Mikalauskienė – skyriaus vedėja
  Simona Matačiūnaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kilus klausimams dėl parodos nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
 2. Informacija apie parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje http://vaikystesdvaras.lt/ bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ ,,facebook“ paskyroje.