RU

EN

Parodos „Įžiebkime kalėdinį žibintą“ nuostatai

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
„Vaikystės dvaras“
2022 m. lapkričio 9 d.
direktoriaus įsakymu Nr. IS-129

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“, PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“ IR ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „ĮŽIEBKIME KALĖDINĮ ŽIBINTĄ“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Įžiebkime Kalėdinį žibintą“ (toliau – Paroda) yra viena iš vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
 2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas

II. TIKSLAS 

 1. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.

III. UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti pažintinę, meninę ir komunikavimo kompetencijas.
 2. Kūrybiniais darbais papuošti mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ erdves.
 3. Skatinti ugdytinius domėtis žibintų istorine reikšme literatūroje, mene, architektūroje.

IV. DALYVIAI

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai) ir pedagogai.

 V. ORGANIZAVIMAS 

 1. Kūrybinius darbus pateikti iki 2022-12-07 dienos grupių, klasių pedagogams.
 2. Paroda bus eksponuojama nuo 2022-12-12 iki 2023-01-20 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių erdvėse.

VI. PARODOS SĄLYGOS 

 1. Žibintų gamybai, dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos.
 2. Pastatomo ar pakabinamo Žibinto dydis ne mažesnis kaip 20 cm.
 3. Žibintai gali būti erdviniai (prie jų pritvirtinti pakabinimai) arba Gali būti kelių elementų kompozicijos.
 4. Nerekomenduojama naudoti trupančių, dūžtančių, byrančių medžiagų.

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 1. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“.

14.1 Organizacinė darbo grupė: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Kilus klausimams dėl Parodos  nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
 2. Informacija apie Parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje  bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  facebook paskyroje.