RU

EN

Padėka policijos rėmėjui

„VAIKYSTĖS DVARAS“ – kur apsauga ir saugumas VAIKUI – v ienas iš kertinių įstaigos veiklos akmenų, kur nuoširdžiai bei pagarbiai tariamas žodis AČIŪ už rūpestį, neabejingumą, savo laiko ir jėgų eikvojimą, kad JIEMS – VAIKAMS, jų TĖVELIAMS būtų RAMIAU, SAUGIAU.

Tariame patį nuoširdžiausią AČIŪ nuolatiniam policijos rėmėjui, mūsų vaikų sergėtojui TEOFILIUI RAGAVIČIUI

Tariame nuoširdžiausius padėkos žodžius mūsų visų ANGELAMS SARGAMS Irenai Budrikienei ir policijos viršininkui Jurgiui Ostromeckui, kurie visada randa laiko VAIKAMS.