RU

EN

Kūrybinių darbų paroda „Paukščiai sugrįžta“

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
„Vaikystės dvaras“
2021 m. kovo 15 d.
direktoriaus įsakymu Nr. IS-12

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PAUKŠČIAI SUGRĮŽTA“ NUOSTATAI

 ,,Jei būčiau paukštis, skrisčiau aplink žemę…?(George Eliot)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Paukščiai sugrįžta“ (toliau – Paroda) yra viena iš priešmokyklinio ir ikimokyklinių grupių vaikų ir pedagogų meninės raiškos ugdymo formų.
 2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas.

 

II. TIKSLAS

 1. Padėti vaikams pažinti, saugoti, globoti paukščius; siekti, kad vaikai rinktų ir ieškotų informacijos apie paukščius knygose, žurnaluose, bei mokėtų juos atpažinti; ugdyti meilę gyvajai gamtai.

 

III. UŽDAVINIAI

 1. Supažindinti vaikus su parskrendančiais paukščiais, jų išvaizda, gyvenimo būdu;
 2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, panaudojant įvairias technikas ir priemones;
 3. Kūrybiniais darbais papuošti mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ erdves.

 

IV. DALYVIAI

 1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai,  jų pedagogai.

 

V. ORGANIZAVIMAS

 1. Kūrybinius darbus pateikti iki 2021-03-20 dienos.
 2. Paroda bus eksponuojama nuo 20201-03-22 iki 2021-03-31 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ erdvėse.

 

VI. PARODOS SĄLYGOS

 1. Parodai pateiktų kūrybinių darbų atlikimo technika gali būti įvairi, lapo formatas – A3, A4.
 2. Gali būti vaikų asmeniniai, kolektyviniai – grupiniai (plakatai).
 3. Gali būti erdviniai darbai.

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI

 1. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“.
 2. Organizacinė darbo grupė:
  Virginija Paukštutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  Marijona Šabūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  Andželika Kozlovaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kilus klausimams dėl Parodos nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
 2. Informacija apie parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje http://vaikystesdvaras.lt/ bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  ,,facebook“ paskyroje.