RU

EN

Ketvirtokų išleistuvės

Ketvirtokai,

Neužmirškit dainos – ją dainuoja viltis –
Ir pavargę kely niekada nesuklupkit.
Lai virš žemės plasnoja Laimės paukštės širdis…
Jūs Žmogaus didžio vardo nuolatos verti būkit.

 

Džiugu, kad šiais mokslo metais Ketvirtokų išleistuvės galėjo būti, tokios, kokios būdavo iki Covid pandemijos ribojimų, tradicinės. Kai mokyklos salėje galėjo būriuotis tėvai, mokytojai, svečiai, kitų klasių mokiniai. Kai Ketvirtokai  taria atsisveikinimo žodžius Mokyklai, Mokytojams ir gauna pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Kai perdavę Mokyklos raktą ir testamentą Trečiokams, lydimi Pirmokų skambinamo varpelio aidesio, išeina pro tautinių juostų koridorių.

Dėkoju Mokytojoms R. Balčiūnienei ir L. Morkūnienei, padėjusioms pasiruošti išleistuvių šventei. Dėkoju mokinių Tėveliams už ištartus žodžius, šypsenas ir surengtą nuostabią šventę.

 

Mokytoja Kristina Kertenienė