RU

EN

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ TĖVELIŲ ŽINIAI

Kaišiadorių rajono savivaldybėje paskelbta gripo epidemija

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1E-174 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ http://kaisiadorys.lt/go.php/lit/Gripo_epidemijos_pradzia_Kaisiadoriu_raj/3392 skelbiama gripo epidemijos pradžia nuo 2018 m. vasario 13 d.

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 4.7. punktą, vaikai gali nelankyti darželio gripo epidemijos metu. Kai vaikas nelanko įstaigos dėl šių pateisinamų priežasčių, atlyginimas už vaiko maitinimą nemokamas. Tačiau tėvai turi pranešti ir informuoti apie nelankymą grupės auklėtojas iš anksto arba pirmą neatvykimo dieną (4 p.).

Administracija