RU

EN

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai)

Informuojame, kad karantino laikotarpiu ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir  pradinių klasių mokiniai ugdomi kontaktiniu būdu.

Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V1E- 1360 3.3 punktu, gavus tėvų argumentuotus raštiškus prašymus (elektroninėmis priemonėmis), jog vaikui būtų sudaryta galimybė mokytis iš namų, bus sudaromos tokios galimybės (administracijos direktoriaus įsakymas pridedamas).

Informuosime, jei situacija pasikeistų.
Saugokitės ir likite sveiki!
Mokyklos administracija

Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 11-09