RU

EN

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos tęsiame ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Pamokos vyks pagal tos dienos tvarkaraštį. Mokytojai informaciją teikia elektroniniuose dienynuose https://dienynas.tamo.lt   ir  https://musudarzelis.lt  , telefonu, elektroniniu paštu.

Mokantis nuotoliniu būdu bus naudojamos turimos priemonės (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir kt.) bei skaitmeninės priemonės.

Kilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis į klasių ar grupių mokytojus arba elektroniniu paštu  info@vaikystesdvaras.lt

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO ir „Mūsų darželis“ dienynuose.

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“
Administracija