RU

EN

Covid 19

SAVIKONTROLĖS TYRIMO ATLIKIMO GRAFIKAS

MĖNUO TYRIMO ATLIKIMO DIENA

2022 M.

SAUSIS 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
VASARIS 3, 7, 10, 21, 24, 28
KOVAS 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
BALANDIS 4, 7, 11, 14, 25, 28
GEGUŽĖ 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
BIRŽELIS 2, 6, 9

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE PAKEITIMO-2022-02-23 / Nr. V-401

 

 

 

2021-12-22_PS_SAM informuoja apie Galimybių paso pakeitimus nuo gruodžio 28 d

 

Omikron ir priemones SRK 12-22 (002)

 

Rekomendacijos gyventojams_bendros_del kaukiu_2021-11-15

 

MITAI
PSO-B2S Insta Tiles

 

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo:

Arvydas Raskilas,
Kaišiadorių VSB specialistas
tel. 8 670 79448.

 

 

Svarbiausi žingsniai mokykloje nustačius COVID-19

SAVIKONTROLĖS TYRIMO ATLIKIMO GRAFIKAS

MĖNUO TYRIMO ATLIKIMO DIENA

2021 M.

RUGSĖJIS 14, 21, 28
SPALIS 5, 12, 19, 26
LAPKRITIS 9, 16, 23, 30
GRUODIS 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23

 

TESTAVIMO TVARKA
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
COVID-19 (IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS)
COVID-19 (NEFORMALUS ŠVIETIMAS)
COVID-19 (PRADINIS UGDYMAS)
Nustačius COVID-19 atvejį ugdymo įstaigoje:  https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji

Testavimas

Mokiniams. Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai). Dėl testavimo būdo apsisprendžia mokykla. Vaikai testuojasi mokykloje, testais aprūpina mokykla.
Darbuotojams. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.

Pradinukai mokosi klasėse

Pradinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis pagrindinių saugumo sąlygų.

Saugumo sąlygos 

 1. Laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo: maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų. Jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės – srautas, kuris gali siekti iki 100 mokinių. Esant mažiau nei 100-ui tos pačios klasių grupės mokinių, pvz., pirmokų, į srautą galima jungti ir kitas pradines klases, pvz., 1-2 kl., 2-3 kl. ir pan.
 2. Vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasę, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.
 3. Esant galimybėms, rekomenduojama koreguoti skirtingų klasių / grupių / srauto pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką.
 4. Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms / grupėms / srautui rekomenduojama priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus, numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos ir pan.
 5. Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių mokiniams (pvz., 2–4 klasių ir t.t.).
 6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais.
 7. Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
 8. Sudarytos sąlygos matuoti į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūrą.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti ugdyme ar dirbti.
 9. Darbuotojai ir kiti suaugusieji uždarose patalpose dėvi kaukes. Kaukių galima nedėvėti sportuojant, ir veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei – rekomenduojama nešioti veido skydelį.
 10. Vežant mokinius autobusais laikomasi bendrų kaukių dėvėjimo rekomendacijų: vyresni nei 6 metų dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai ugdosi grupėse

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis pagrindinių saugumo sąlygų.

Saugumo sąlygos

 1. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos principo. Vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos.
 2. Vaikai maitinami grupės patalpose, o jei jose nėra sąlygų – bendroje valgymo salėje, tačiau vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas.
 3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
 4. Pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturi kontakto su vaikais, o skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas arba turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.
 5. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.
 6. Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
 7. Sudaromos sąlygos matuoti vaikų, vaikus atlydinčių asmenų ir darbuotojų temperatūrą. Sergantys vaikai negali būti priimami.Jei darbuotojui pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., jis nedelsdami turi palikti ugdymo patalpas.
 8. Darbuotojai ir kiti suaugusieji dėvi kaukes  ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose.

Neformalusis vaikų švietimas

Veiklos uždarose vietose, laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyksta kontaktiniu būdu, kai grupėje iki 30 vaikų. Jei vaikų daugiau – gali dalyvauti tik pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai besitestuojantys.

Saugumo sąlygos 

 1. Laikomasi grupių izoliacijos principo: svarbu užtikrinti, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, užsiėmimai, veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.
 2. Tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, turėtų būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
 3. Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.
 4. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
 5. Užsiėmimuose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdami palikti užsiėmimų vykdymo vietą.
 6. Visiems darbuotojams ir vyresniems nei 6 metai vaikams privaloma dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

 

 

Informacija apie pradinių klasių darbą nuo balandžio 26 d.

Epidemiologinei situacijai šalies savivaldybėse nuolat keičiantis, Vyriausybė pakoregavo savivaldybių, kuriose gali būti taikomos švelnesnės karantino priemonės, sąrašą. Švelnesnio karantino sąlygų nebelieka Kaišiadorių rajono savivaldybėje, nes susirgimų atvejų skaičiui viršijus 500 nuo 100 tūkst. gyv., praėjusią savaitę savivaldybė pateko į juodąją zoną. Todėl nuo balandžio 26 d. savivaldybės pradinių klasių mokiniai nebegalės mokytis mišriu būdu netaikant saugaus grįžimo į mokyklą modelio, t. y. toliau kontaktinį mokymą bus galima tęsti tik su sąlyga, kad mokiniai ir mokytojai reguliariai testuosis kaupinių metodu. Dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos pradinukai arba turės grįžti prie nuotolinio mokymo, arba reikės pereiti prie saugaus grįžimo į mokyklas modelio ir testavimo kaupiniais. Šios pradinio ugdymo sąlygos galios 23 savivaldybėms.
Viruso plitimo skaičiai ir toliau neramina, prastėja emocinė sveikata, tačiau augantys vakcinuojamų asmenų skaičiai leidžia planuoti pradinių klasių atvėrimą kontaktiniam (ir mišriam) ugdymui. Tai turi būti daroma saugiai ir atsargiai, įvertinant visas rizikas, tačiau kartu ir sukuriant galimybę į klases grįžti kuo daugiau moksleivių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikė savivaldybėms teisę pasirinkti mokyklas, kurių durys bus atvertos kontaktiniam ugdymui.
Pirmadienį vykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime Savivaldybėje nuspręsta inicijuoti ir  skatinti mokyklų vadovus atlikti tėvų / globėjų  apklausą ar sutinka grįžti į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu kaupinių metodu pradinių klasių mokiniai. Gavus apklausos rezultatus bus galima atrinkti mokyklas, kurios nuo gegužės 3 d. galės grįžti į kontaktinį ugdymą. Į kontaktinį ugdymą sugrįš mokiniai, jeigu klasėje susidarys ne mažiau 60% sutinkančių reguliariai testuotis kaupinių metodu mokinių. Tačiau prieš sugrįžtant į mokyklas, pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai bei šeimos nariai (namų ūkiai) turės testuotis mobiliame punkte PGR metodu. Priklausomai nuo apklausos rezultatų ir tolimesnį kontaktinį mokymą pasirinkusių klasių skaičiaus, taip pat atsižvelgiant į mobilaus punkto testavimo galimybes, bus sudarytas mokyklų atvėrimo grafikas. Toliau, mokinių testavimu klasėse rūpinsis Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras. Mokykloje dirbantys specialistai kartu su mokyklos administracija suderins datą, kada visi pradinių klasių mokinių ir mokyklos darbuotojų (mokytojai, mokyklos administracija bei aptarnaujantis personalas) namų ūkiai testuosis mobiliajame punkte.
Tam, kad kontaktinis ugdymas pandemijos metu būtų kuo mažiau rizikingas, moksleiviai kaupinių metodu bus testuojame kas 4-7 dienas. Ką reiškia testavimas kaupinių PGR metodu? Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename mėgintuvėlyje.
Tyrimas vykdomas dviem etapais:
Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams. Tyrimas atliekamas mobiliame punkte.
Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.
Sutinkantys testuotis namų ūkio asmenų duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, telefonas) yra pateikiami ugdymo įstaigai. Visi asmenys yra užregistruojami ir gauna tai patvirtinančią trumpąją žinutę. Tyrimo atsakymai taip pat siunčiami trumpąja telefono žinute.
Jei namų ūkio tyrimo atsakymas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas kaupinio nariui užsiregistruoti standartiniam testui atlikti. Tokiu atveju kviečiama registruotis www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui.
Kam nereikia / negalima testuotis?
-Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą);
-persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų;
-prieš mažiau nei 60 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą.
Jei vienas tėvų sirgo koronavirusu mažiau nei prieš 180 d., o kiti namų ūkio asmenys ne, tai sirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, asmuo netestuojamas, visi kiti asmenys turi testą atlikti.
Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų,  testuotis kaupinių metodu neturi nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.
Jei mokinys turi prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, testuotis kaupinių metodu neturi nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.
Ar tyrimo atlikimas mokamas?
Ne, nemokamas.
Taip pat primename, kad balandžio 15 d. Vyriausybė nusprendė šalyje šiek tiek sušvelninti karantiną ir nuo balandžio 19 d. leido organizuoti konsultacijas ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių grupėms.
Nuo gegužės 3 d. į mokyklas galės grįžti abiturientai. Brandos egzaminai ar jų dalys patalpose galės būti vykdomi ne daugiau kaip po 9 kandidatų grupėse, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. Nuo gegužės 3 d. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams bus vykdomas mišriu būdu Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

 

2_21-426

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 sprendimo Nr. V-1336 (aktuali redakcija nuo 2021-03-13d) 6.1.1. punktu bei 6.1.1.5. papunkčiu; Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. sausio 28 d. raštu Nr. (15.3E-24)SD-453 bei Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ 2020 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS-90 patvirtintu Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ tvarkos aprašu,
pradinių klasių mokinių ugdymas mišriuoju būdu 2021 m. balandžio mėn. organizuojamas sekančiais laikotarpiais:
2021-03-22 / 2021-04-02 d. – kontaktinis ugdymas
2021-04-06 / 2021-04-09 d. – Pavasario (Velykų) atostogos
2021-04-12 / 2021-04-23 d. – nuotolinis ugdymas
2021-04-26 / 2021-04-30 d. – kontaktinis ugdymas

PASTABA: ugdymo organizavimo principas gali keistis priklausomai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir/arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimų

 

 

http://socmin.lrv.lt/

Pradinukai grįžta į mokyklas: ką svarbu žinoti apie ligos išmokas nesergančio vaiko priežiūrai

Nuo pirmadienio 45 savivaldybėse į klases leista sugrįžti pradinių klasių mokiniams, dalis tėvų sugrįš į darbą, nors dar turi galiojančius nedarbingumo pažymėjimus nesergančių vaikų priežiūrai….

socmin.lrv.lt

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

Priemonės koronaviruso prevencijai

Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 politimo prevencijos

Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir šiaurės Italijoje

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje nuo šiandien pradėjo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

INFORMACIJA DARBUOTOJUI: Jei jums yra patvirtinta COVID-19 liga

VAIZDO ĮRAŠAS – 2020-09-17 NVSC vaizdo konsultacija ugdymo įstaigų bendruomenėms