RU

EN

Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ darbas vasaros laikotarpiu

Informuojame Jus dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu:

 

Liepos mėnesį Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ bus laikinai uždaromas, o Žiežmarių skyriuje „Varpelis“ veiks budinčios grupės, kurias galės lankyti ugdytiniai, kurių tėvai vasaros laikotarpiu neturi atostogų.

 

Rugpjūčio mėnesį Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželis „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyrius „Varpelis“ bus laikinai uždaromas, o Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ veiks budinčios grupės, kurias galės lankyti ugdytiniai, kurių tėvai vasaros laikotarpiu neturi atostogų.

 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Pakertų skyrius „Aitvaras“ bus laikinai uždaromas.

 

Informuojame, kad mokestis ugdymo reikmėms tenkinti bei mokestis už maitinimą bus skaičiuojamas už visą pasirinktą lankyti vasaros laikotarpį (liepos ir rugpjūčio mėnesius), kuris nurodytas tėvų prašyme, net jei ugdytinis nelankys įstaigos (tvarkos aprašo V skyr. 18 punk.)

 

Jei kiltų kokių klausimų, prašome rašyti el. p. info@vaikystesdvaras.lt arba skambinti telefonu: 8 346 58010