RU

EN

Tvarkaraščiai

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ 2018-2019 m.m. I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADINIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1 KLASĖ

Mokytoja Kristina Kertenienė

1. Kūno kultūra (šokis) 1. Lietuvių k. 1. Lietuvių kalba 1. Matematika 1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių k. 2. Lietuvių kalba 2. Muzika **** 2. Tikyba / Etika ***
3. Pasaulio pažinimas 3. Matematika 3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Matematika
4. Dailė ir technologijos 4. Pasaulio pažinimas 4. Muzika 4. Lietuvių kalba 4. Kūno kultūra
5. Dailė ir technologijos 5. Kūno kultūra 5. Konsultacija 5. Anglų k. modulis
2 KLASĖ

Mokytoja Rūta Ašmenienė

1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Matematika 1. Kūno kultūra (šokis)*
2. Matematika 2. Matematika 2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba
3. Kūno kultūra (baseinas) 3. Anglų kalba ** 3. Lietuvių kalba 3. Muzika **** 3. Tikyba / Etika ***
4. Kūno kultūra (baseinas) 4. Pasaulio pažinimas 4. Dailė ir technologijos 4. Lietuvių kalba 4. Anglų kalba
5. Muzika 5. Dailė ir technologijos 5. Pasaulio pažinimas 5. Matematika **
6. Konsultacija/klasės val.
3 KLASĖ

Mokytoja Aušra Šliužienė

1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Kūno kultūra (šokis)* 1. Muzika **** 1. Tikyba / Etika ***
2. Matematika 2. Anglų kalba ** 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Anglų kalba
3. Pasaulio pažinimas 3. Matematika 3. Matematika 3. Matematika 3. Matematika
4. Dailė ir technologijos 4. Kūno kultūra 4. Pasaulio pažinimas 4. Lietuvių kalba 4. Lietuvių kalba
5. Dailė ir technologijos 5. Muzika 5. Kūno kultūra 5. Lietuvių kalba
6. Konsultacija/klasės val.
4 KLASĖ

Mokytoja Birūta Pilvelienė

1. Pasaulio pažinimas 1. Kūno kultūra (šokis)* 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Matematika
2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Matematika 2. Pasaulio pažinimas 2. Lietuvių kalba
3. Dailė ir technologijos 3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba 3. Anglų kalba **
4. Dailė ir technologijos 4. Lietuvių kalba ** 4. Kūno kultūra 4. Muzika **** 4. Tikyba ***
5. Kūno kultūra 5. Anglų kalba 5. Muzika **** 5. Konsultacija/klasės val.
6. Konsultacija/klasės val.

* Kūno kultūros (šokio)* pamokas veda mokytoja Natalja Markevičienė
**Anglų kalbos pamokas veda mokytoja Daiva Pukalskienė
***Tikybos pamokas veda mokytoja Gražina Cvilikienė, Etikos – mokytoja Rūta Ašmenienė
**** Muzikos pamokas veda mokytoja Renata Balčiūnienė